Vælg søgning
Søg via BFE-nummer (Nyt OIS)
Søg via kommune/adresse
Søg via Postnr
Søg via Postnr
Søg via Ejendomsnummer
Søg via Kort
Søg Ejendom
Ejendomssøgning via kommune/adresse

 
Nyt OIS.dk

OIS er gået i beta med et ny website. Udover det nye design, så betyder det også at der anvendes et nyt og forbedret datagrundlag baseret på BFE-numre og Grunddata. Websitet er optimeret til mobilt brug, præsentere den oftest brugte information nemt, har et forbedret kort samt søgemaskine.

Det er forventeligt at der er forskel på nogle data mellem de to websites, da Nyt OIS.dk baserer sig på et nyere datagrundlag.

Nyt OIS.dk websitet kan findes her: https://nyt.ois.dk/

Søger du oplysninger om ejendomsvurderingen for 2020-22?

Det ser i øjeblikket ud, som om der er foretaget ejendomsvurderinger i 2021 og 2022. Det er dog ikke vurderinger men foreløbige beskatningsgrundlag.

Af tekniske årsager kan vi ikke vise et foreløbigt beskatningsgrundlag for 2020. Det foreløbige beskatningsgrundlag for 2020 er dog det samme som det foreløbige beskatningsgrundlag for 2021.

Plandata flyttes til nyt OIS

I forbindelse med overgangen fra OIS.dk til nyt OIS kan oplysninger om Planer ikke længere fremsøges på OIS.dk.

Planoplysninger kan fremover kun findes på nyt OIS.

Vilkår for anvendelse af OIS.dk

Data fra www.ois.dk må alene tilgås manuelt som enkeltopslag, og enhver automatiseret indhentning af data fra denne side er således ikke tilladt.

Oplysninger indhentet gennem www.ois.dk må ikke offentliggøres eller videregives på anden måde af andre end den registrerede ejer af den pågældende ejendom.

Data indhentet på denne side må endvidere ikke anvendes til markedsføring.

Såfremt der ønskes en videre adgang til at behandle data fra registrene, der videregives via www.ois.dk, henvises til Den Offentlige Informationsservers datadistributører.

Om BBR-Data

Den 6. juni 2017 blev et ny BBR sat i drift. Leverandøren af
BBR konverterer data til det BBR-format som pt. benyttes på
OIS. Det betyder at der kan være visse forskelle mellem
data i det BBR som ligger til grund for bl.a. kommunernes
sagsbehandling, og de BBR-data der vises på OIS.DK
Endvidere skal man være opmærksom på at opdatering af data
på OIS.DK sker med en dags forsinkelse.

BBR-Meddelelsen hentes direkte fra BBR. Er der forskel mellem
data på BBR-Meddelelsen og OIS.DK vil det altid være BBR-
Meddelelsen, der viser de senest registrerede og opdaterede
data.


Om adressesøgning

For at søge ejendomme skal du vælge en kommune og indtaste minimum det første bogstav i adressen. Herefter kan du vælge at trykke på "Søg"-knappen eller at specificere dine søgekriterier yderligere.

Du vælger en kommune ved at taste ét eller flere bogstaver i "Kommune"-feltet og derefter vælge en kommune i den liste, som fremkommer. NB! Det er muligt at anvende kommunenummer i stedet for kommunenavn i feltet "Kommune".

Ved indtastning af et eller flere bogstaver i "Adresse"-feltet fremkommer en liste af veje i den valgte kommune. Vælg den ønskede vej i listen.

Når du har valgt den ønskede vej vil der, efter du har trykket på mellemrumstasten, fremkomme en liste af gyldige ejendomsadresser.

Vælg den ønskede adresse i listen eller specificér dine adresseoplysninger nærmere ved at angive husnummer plus evt. etage og side-/dørnummer.

Når du trykker på "Søg"-knappen, vil systemet finde de ejendomme, som matcher dine søgekriterier.

OIS´ tilpasning til grunddataprogrammet mm.

Der vil i den kommende periode ske en række ændringer, som påvirker OIS. Ændringerne er i høj grad initieret af ændringer i grunddataprogrammets kilderegistre samt af udfasningen af ESR. OIS har udarbejdet en tilpasningsplan, der viser hvordan disse ændringer håndteres.
Se OIS´ tilpasningsplan her
Se OIS´ tilbagekonverteringsplan her

Support:
Kontakt tlf: 33 34 89 49 eller send en e-mail til: oispost@netcompany.com
Hvis der er spørgsmål til data eller lignende, så kontakt os på mail.