Billede af huse

Om OIS
De data du ser ejes og
vedligeholdes ikke af OIS
men af flere myndigheder.
Oplysningerne på OIS opda-
teres løbende og data er
ligeså aktuelle som hvor vi
henter dem.

Hvis du ser eventuelle fejl i
oplysningerne om din ejendom
skal du henvende dig til den
myndighed, der ejer registret.

Hjælp
Hvis du har problemer med at
bruge OIS.dk, så prøv menu-
punktet Hjælp .

Hvis du ikke kan finde svaret
på dit spørgsmål kan du kon-
takte os på tlf: 44 60 31 02
eller gennem e-mail på gen-
vejen Stil et Spørgsmål .

Billede af landejendom
 
   

Hvad er OIS?
Den Offentlige Informationsserver,
OIS, er en statslig database der
samler en række oplysninger ved-
rørende ejendomme i Danmark.

Oplysningerne stammer fra en
række landsregistre der ejes og
vedligeholdes af kommunerne, reg-
ionerne og staten.

OIS har to formål:

 1. at give ejere af fast ejendom
  gratis online adgang til egne
  data
 2. at sikre erhvervslivet let
  adgang til digitale ejendoms-
  data

Datasalg
OIS sælger ejendomsdata til pro-
fessionelt brug, eksempelvis
ejendomshandel og låneberegninger.
Videresalget sker gennem vore
datadistributører der naturligvis
er forpligtet til at overholde
Datatilsynets sikkerhedskrav.

Find en datadistributør.

Hvordan fungerer OIS?
Du kan slå alle danske ejendomme op
enkeltvis på OIS og se de offentligt
tilgængelige oplysninger herom.

Som ejer, kan du endvidere se de beskyt-
tede oplysninger. Det kræver, at du er logget
på med Digital Signatur, NemID eller Den Fælles
Pinkode.

Som privatperson kan du bestille gratis
NemID
eller
Den Fælles Pinkode.

På OIS.dk kan du f.eks.

 • Udskrive din OIS BBR-meddelelse
 • Se ejendommene placeret på matrikel- og topografisk kort
 • Som ejer se din tilstandsrapport

Log på OIS.dk

 

Vilkår for anvendelse af OIS.dk

Data fra www.ois.dk må alene tilgås manuelt som enkeltopslag, og enhver automatiseret indhentning af data fra denne side er således ikke tilladt. Oplysninger indhentet gennem www.ois.dk må ikke offentliggøres eller videregives på anden måde af andre end den registrerede ejer af den pågældende ejendom. Data indhentet på denne side må endvidere ikke anvendes til markedsføring. Såfremt der ønskes en videre adgang til at behandle data fra registrene, der videregives via www.ois.dk, henvises til Den Offentlige Informationsservers datadistributører.
N Y H E D E R:
Nu også matrikeldata for Frederiksberg Kommune
Læs mere

Nyt BBR forventes indlagt i OIS 15/12 2010
Læs mere

Offentliggørelse af salgspriser på OIS
Læs mere

OIS tinglysningsadgang ophører den 8/9 2009
Læs mere


Vis alle nyheder